Connecting you to what's important

Tri diffibriliwr arall wedi’u sicrhau i Linell Calon Cymru, diolch i Dywysog Cymru

22 July 2018

Tri diffibriliwr arall wedi’u sicrhau i Linell Calon Cymru, diolch i Dywysog Cymru: HRH4

Mae’r ymgyrch gymunedol i osod diffibriliwr ymhob gorsaf ar linell Calon Cymru wedi cael rhodd hael dros ben gan Sefydliad Elusennol Tywysog Cymru.

Daw’r rhodd yn sgil taith ar y llinell gan Eu Huchelderau Brenhinol y Tywysog Charles a Duges Cernyw i ddathlu pen-blwydd y llinell yn 150 oed.

Mae Trenau Arriva Cymru, a’i bartner yr elusen Calonnau Cymru, yn ymgyrchu i osod diffibriliwr ymhob un o’r 28 gorsaf ar y llinell, o Fynea i Broome.

Bydd yr ymgyrch, a ddechreuodd yn gynharach y mis hwn gyda dau ddiffibriliwr newydd, yn parhau, gyda gweithgareddau codi arian yn yr arfaeth.

Gosodir y ddau ddiffibriliwr cyntaf yng ngorsafoedd Llanymddyfri a Builth Road ond does dim penderfyniad terfynol wedi’i wneud ynghylch lleoliadau’r tri nesaf.

Dywedodd Tom Joyner, Rheolwr Gyfarwyddwr Trenau Arriva Cymru: "Roeddem wrth ein boddau bod Ei Uchelder Brenhinol yn cyfrannu rhodd mor hael i’r ymgyrch hon. Bydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl mewn cymunedau ar hyd y llinell, er mawr diolch iddo, yn enwedig gan ei fod, mae’n si┼Ár, yn clywed am filoedd o achosion da bob wythnos. Mae ei rodd yn gam enfawr tuag at gyflawni ein nod gyda Chalonnau Cymru, a fydd yn rhan o’r etifeddiaeth barhaol rydym eisiau ei gadael i’r rheilffordd pan ddaw’r fasnachfraint i ben.”

Dywedodd Sharon Owen, sefydlydd Calonnau Cymru: 

 “Mae Calonnau Cymru wrth ei bodd bod Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru wedi rhoi i apêl sy’n agos iawn i’w galon! Bydd y rhodd yn talu am dri diffibriliwr arall ar linell Calon Cymru, sy’n hwb enfawr i’n hymgyrch i gael diffibrilwyr at ddefnydd y cyhoedd mewn gorsafoedd ar y llinell, ac yn y pendraw, ledled Cymru.”

Dywedodd David Edwards a Rachel Francis o’r Heart of Wales Line Development Company: "Mae cefnogwyr llinell Calon Cymru, gan gynnwys y cwmni datblygu a’r Gymdeithas Teithwyr, wrth eu boddau i glywed bod Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yn gwneud cyfraniad ariannol hael i’r cynllun diffibrilwyr ar y llinell, yn dilyn ei ymweliad â ni’n ddiweddar. Bydd yn cynnig cychwyn arbennig i’r cynlluniau i osod yr offer hwn, sy’n achub bywydau, yn yr holl orsafoedd ar ein llwybr. Rydym yn ddiolchgar dros ben i’w Uchelder Brenhinol a’i ddiddordeb parhaus yn ein rheilffordd."

https://www.justgiving.com/campaigns/charity/welshhearts/heartofwales

Contact information

James Nicholas

Communications Manager

Arriva Trains Wales

james.nicholas@arrivatw.co.uk

Downloads