Connecting you to what's important

Gwasanaethau ychwanegol ar ddydd Sul rhwng Treherbert ac Ynys y Barri ar gyfer yr haf

23 July 2018

Gwasanaethau ychwanegol ar ddydd Sul rhwng Treherbert ac Ynys y Barri ar gyfer yr haf: TaffsWellRailStation2018.06.18-1-37

Mae’n bleser gan Drenau Arriva Cymru gyhoeddi y bydd yn treialu gwasanaethau ychwanegol ar ddydd Sul rhwng Treherbert ac Ynys y Barri yn ystod haf 2018.

Mewn arolwg a gynhaliwyd gan Leanne Wood AC yn ddiweddar, roedd 98% o blaid cael gwasanaethau trên ychwanegol ar ddydd Sul yn y Rhondda. Mae Trenau Arriva Cymru wrth ei fodd i allu darparu’r gwasanaeth hwn dros fisoedd yr haf fel y gall ein cwsmeriaid fynd i’r gwaith neu i siopa a mwynhau diwrnodau allan yng nghyrchfan boblogaidd iawn Ynys y Barri.  

Dywedodd Tom Joyner, Rheolwr Gyfarwyddwr Trenau Arriva Cymru:  

Rydym ni wrth ein bodd i gadarnhau y byddwn yn treialu’r gwasanaethau ychwanegol hyn ar ddydd Sul rhwng Treherbert ac Ynys y Barri dros yr haf. Rydym wedi edrych yn ofalus ar hyn ar ôl gweithio gyda Leanne Wood AC, er mwyn darparu gwasanaethau gwell a mwy rheolaidd i gymunedau lle mae eu hangen mwyaf.  

Mae Leanne a’i thîm wedi gweithio’n gydweithredol gyda ni a’r gymuned leol i dynnu sylw at y galw am y treial pwysig hwn. Mae hefyd yn dilyn cyflwyno gwasanaethau ychwanegol ar ddydd Sul i ac o Aberdâr yn gynharach eleni, rhywbeth arall a ddarparwyd gennym yn sgil adborth gan randdeiliaid lleol.  

“Gallwn fod yn wirioneddol falch o’n gwaith gyda phartneriaid i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n cymunedau.” 

Yn ogystal â’r gwasanaethau ychwanegol ar ddydd Sul i Aberdâr, a sicrhawyd diolch i gydweithio agos gyda’r Aelod Cynulliad Vikki Howells a’r gymuned leol, mae’r treial hwn yn dilyn cyhoeddiad diweddar gan Drafnidiaeth Cymru, yn tynnu sylw at ei fwriad i gynyddu gwasanaethau ar ddydd Sul ar rwydwaith Cymru a’r Gororau, fel rhan o’i gynllun i weddnewid gwasanaethau trafnidiaeth yng Nghymru. 

BarryRailStation2018.06.18-1-6
BarryRailStation2018.06.18-1-6

Dywedodd Leanne Wood, AC dros y Rhondda: 

“Mae hyn yn newyddion gwych i’r Rhondda. Yn yr arolwg a greais roedd mwyafrif llethol o blaid trenau ychwanegol ar ddydd Sul.  

“Mae Trenau Arriva Cymru wedi gwrando ar y bobl ac wedi ymateb yn gadarnhaol i’r adborth. Rwy’n ddiolchgar i’r cwmni am weithredu mor fuan i gyflwyno gwasanaethau ychwanegol rhwng y Rhondda a Chaerdydd yn ogystal â rhwng Caerdydd ac Ynys y Barri.  

“Rwy hefyd eisiau diolch i bawb a gymerodd yr amser i gwblhau’r arolwg ar-lein oherwydd heb y mewnbwn hwnnw ni fyddai tystiolaeth wedi bod i gyfiawnhau’r gwasanaethau ychwanegol.”   

Ychwanegodd Leanne: “Rwy’n gobeithio y caiff y gwasanaethau ychwanegol eu defnyddio cymaint ag sy’n bosibl dros wyliau’r haf er mwyn inni gyflwyno dadl gref dros eu cadw ar ddiwedd cyfnod y treial.” 

 

Contact information

James Nicholas

Communications Manager

Arriva Trains Wales

james.nicholas@arrivatw.co.uk

Notes to editors

Nodiadau i olygyddion

Mae’r gwasanaethau ychwanegol fel a ganlyn:-

  • 17 Treherbert i Gaerdydd Canolog
  • 14 Caerdydd Canolog i Ynys y Barri ac yn ôl am 12.43 o Ynys y Barri i Gaerdydd Canolog
  • 15 Caerdydd Canolog i Ynys y Barri ac yn ôl am 13.43 o Ynys y Barri i Gaerdydd Canolog
  • 15 Caerdydd Canolog i Ynys y Barri ac yn ôl am 14.43 o Ynys y Barri i Gaerdydd Canolog
  • 06 Caerdydd Canolog i Dreherbert

Downloads