Connecting you to what's important

Eich camau cyntaf at yrfa wych ym myd y rheilffyrdd gyda Threnau Arriva Cymru

06 April 2018

Eich camau cyntaf at yrfa wych ym myd y rheilffyrdd gyda Threnau Arriva Cymru: Dale and Jordan-2

Cynigir TRI chyfle campus i ymuno â thîm y cwmni trên yng Nghaerdydd a Machynlleth

Mae Trenau Arriva Cymru eisiau recriwtio pobl sy’n frwd dros beirianneg ac sydd â sgiliau cyfathrebu gwych a’r gallu i weithio fel rhan o dîm.

Gyda hanes o lwyddo wrth ddatblygu prentisiaethau ym mhob maes, rydyn ni wrth ein bodd i gynnig cyfle unwaith eto i dri pherson arall weithio yn y diwydiant rheilffyrdd.

Dywedodd Cynghorydd Recriwtio a Thalent Trenau Arriva Cymru, Kirsty McAndrew: “Dyma gyfle heb ei ail i ymuno â’n tîm fflyd, sy’n dalentog, yn frwdfrydig ac yn hynod fedrus.

“Rydyn ni’n ffodus bod gennym beirianwyr anhygoel o dalentog a phrofiadol yn y cwmni, ac mae hwn yn gyfle prin i weithio gyda nhw, i ddysgu oddi wrthyn nhw ac i gael eich mentora ganddyn nhw er mwyn gwireddu a chyflawni’ch potensial.

“Mae gennyn ni eisoes hanes o lwyddo wrth ddatblygu prentisiaid yma yng nghwmni Trenau Arriva Cymru, ac mae’r mwyafrif wedi mynd ymlaen i gael gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiant rheilffyrdd.”

Demi Woodham Arriva
Demi Woodham Arriva

Dyma gyfle cyffrous i gwblhau prentisiaeth peirianneg mewn Tyniant a Stoc Rholio. Bydd eich hyfforddiant yn cymryd 4 blynedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw bydd yn ofynnol ichi gael NVQ lefel 3 a chymhwyster peirianneg hyd at HNC neu gyfwerth.

Gall yr amgylchedd a’r tasgau fod yn heriol ar adegau, ond os ydych chi’n frwdfrydig dros beirianneg bydd prentisiaeth Tyniant a Stoc Rholio’n rhoi llawer o foddhad ichi.

£15,000 yw’r cyflog am y brentisiaeth i ddechrau, gan godi i £18,500 ym mlwyddyn 2, £23,000 ym mlwyddyn 3 a £28,500 ym mlwyddyn 4. Mae camu ymlaen trwy’r rhaglen prentisiaeth yn amodol ar berfformiad yn y coleg ac yn y gweithle.

I gael mwy o fanylion ac i wneud cais, ewch i www.comeaboard.co.uk

Contact information

James Nicholas

Communications Manager

Arriva Trains Wales

james.nicholas@arrivatw.co.uk

Downloads