Connecting you to what's important

Ceidwaid y rheilffyrdd: Dathlu glewion Trenau Arriva Cymru

10 September 2018

Ceidwaid y rheilffyrdd: Dathlu glewion Trenau Arriva Cymru: Diolch1

YN 1964, roedd Winston Churchill yn dal yn fyw, roedd Goldfinger yn y sinemâu i gyd ac roedd y Beatles ar frig y siartiau. Yn y flwyddyn honno ymunodd tri dyn â’r rheilffyrdd i gael gyrfa sydd wedi para 162 o flynyddoedd rhyngddyn nhw.

Ymunodd Ron Jones, Rodney Fitzgibbon a Gerald Plant â’r Rheilffyrdd Prydeinig yn 1964 yn ystod cyfnod cythryblus, wrth i fwyell Beeching syrthio ar linellau lleol ledled y wlad.

Mae’n anhygoel dweud bod y tri yn dal i fynd yn eu 70au, yn awr gyda Threnau Arriva Cymru. 

Wedi dechrau ei yrfa fel glanhawr injans, symudodd y gyrrwr trên Ron Jones ymlaen i fod yn ail ddyn ar y genhedlaeth olaf o drenau stêm cyn gyrru’r locomotifau diesel cyntaf oll. Dechreuodd Ron, sydd o Sutton Weaver ger Frodsham, yng nghwt locomotifau Northwich fel glanhawr injans stêm, gan gael ei ddyrchafu’n gyflym i fod yn Daniwr ac wedyn yn Ail Ddyn cyn symud i Gaer fel gyrrwr Cyflenwi. Credir mai ef yw un o’r gyrwyr olaf sy’n dal i weithio yn y Deyrnas Unedig a ddysgodd ei grefft yn ystod oes y trenau stêm.

"Dwi wastad wedi mwynhau’r amrywiaeth o lwybrau, wrth fynd i leoedd fel Birmingham International a Manceinion ac ar hyd arfordir Gogledd Cymru," meddai Ron, a dyfodd i fyny yn Swydd Caer ac a ymunodd â’r rheilffyrdd yn 15 oed.

"Dwi’n falch o weithio o orsaf Caer, a adeiladwyd gan y peiriannydd rheilffyrdd byd-enwog, Thomas Brassey."

RonJones2
RonJones2

Mae Gerald Plant, 69, yn gweithio yng ngorsaf Henffordd ers ei arddegau ac mae’n anhygoel dweud nad yw erioed wedi cymryd diwrnod i ffwrdd yn sâl yn yr holl flynyddoedd hynny.

“Roeddwn i wedi cael y rheilffyrdd yn ddiddorol bob amser ac ar ôl imi ddechrau, doeddwn i byth wir eisiau gadael," meddai Gerald, oedd hefyd yn gynrychiolydd diogelwch i undeb yr RMT am fwy na 30 o flynyddoedd.

"Ymunais yn 15 oed yn Henffordd fel llanc o borthor a phryd hynny roedd llawer mwy o nwyddau felly roedd gennym ni ben nwyddau i’r orsaf a dyna lle oeddwn i’n gweithio. Dwi wedi bod yn lwcus o ran fy iechyd, dwi erioed wedi cael diwrnod i ffwrdd yn sâl. Dwi wedi bod yn ffodus i weithio gyda phobl hyfryd iawn a dwi’n nabod llawer o’r teithwyr sy’n dod trwy Henffordd bob dydd felly dwi’n dal i fwynhau’n fawr. Mae wedi newid llawer iawn a phreifateiddio oedd y peth mwyaf, mewn gwirionedd. Mae Arriva wedi bod yn gwmni da a bydd llawer o’r cyfarwyddwyr yn dweud helo wrth iddyn nhw fynd trwodd.

"Mae ’na lawer iawn mwy o deithwyr nawr hefyd, mae hynny’n siŵr ichi."

Mae mwy nag 800 o bobl wedi gweithio trwy 15 mlynedd llawn masnachfraint Trenau Arriva Cymru, ac mae llawer ohonyn nhw wedi cyflawni 20, 30 a hyd yn oed 40 mlynedd o wasanaeth ar y rheilffyrdd.

Yn dal i fynd yng Nghyffordd Llandudno mae Rodney Fitzgibbon, 72. Mae Rodney yn selog dros y rheilffyrdd ers ei ddyddiau ysgol, ac ymunodd ef a dau o’i ffrindiau â’r rheilffyrdd yn eu harddegau yng Ngogledd Cymru. “Mae’r ddau arall wedi ymddeol erbyn hyn ond dwi’n dal i droi i mewn!” meddai Rodney. “Dwi wedi gwneud dwsinau o ffrindiau a phob dydd dwi ar y platfform dwi’n gweld rhywun dwi’n ei nabod.

"Darllenais i mewn cylchgrawn yr wythnos o’r blaen am rywun sy’n gweithio yn un o orsafoedd Llundain sy’n 80 oed, ond dwi ddim yn siŵr y bydda i’n curo hynna!" 

Nid oes gan y tri unrhyw fwriad i ymddeol ac maen nhw’n dweud eu bod yn edrych ymlaen at weld pa newidiadau fydd wrth i fasnachfraint Cymru a’r Gororau symud i Drafnidiaeth Cymru.

Dywedodd Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Trenau Arriva Cymru, Gareth Thomas: "Mae’n anhygoel meddwl bod y dynion hyn yn dal i weithio yn eu 60au hwyr a’u 70au cynnar. Mae hynny’n dangos faint o frwdfrydedd sydd dros y rheilffyrdd a lle mor wych ydyn nhw i weithio.

"Pobl fel Rodney, Gerald a Ron yw asgwrn cefn y rheilffyrdd ym Mhrydain a thros y blynyddoedd byddan nhw wedi trosglwyddo eu gwybodaeth a’u sgiliau i’r genhedlaeth nesaf. Mae’r ffaith fod mwy nag 800 o'n cydweithwyr wedi gweithio drwy gydol 15 mlynedd llawn masnachfraint Arriva a mwy, wir yn dangos bod y rheilffyrdd yn lle gwych i weithio."

GeraldRodney1
GeraldRodney1

Contact information

James Nicholas

Communications Manager

Arriva Trains Wales

james.nicholas@arrivatw.co.uk

Downloads