Connecting you to what's important

Cadarnhau gwasanaethau ychwanegol o ac i Aberdâr ar ddydd Sul ar ôl astudiaeth beilot lwyddiannus

20 April 2018

Cadarnhau gwasanaethau ychwanegol o ac i Aberdâr ar ddydd Sul ar ôl astudiaeth beilot lwyddiannus: Tom & Vikki 2

Mae’n bleser gan Drenau Arriva Cymru gadarnhau y bydd pedwar gwasanaeth arall yn rhedeg ar ddydd Sul rhwng Aberdâr a Chaerdydd yn barhaol.

Cyflwynir y gwasanaethau ar ôl gwaith agos rhwng Trenau Arriva Cymru a’r AC lleol, Vikki Howells, ar y mater ac astudiaeth beilot lwyddiannus yn ystod mis Rhagfyr 2017.

Cafodd hyn ei ddisgrifio fel “gwelliant hynod o bwysig i gwsmeriaid” gan Reolwr Gyfarwyddwr Trenau Arriva Cymru, Tom Joyner, a ddywedodd y byddai’n helpu pobl sydd eisiau teithio er gwaith ac er hamdden.

Roedd Vikki Howells AC wedi bod yn galw am y gwasanaethau ychwanegol a diolchodd i’r cyhoedd am eu cyfraniad ac i Drenau Arriva Cymru am gydweithio gyda hi.

"Dwi wrth fy modd i gyhoeddi’r gwasanaethau ychwanegol hyn o Aberdâr, sy’n golygu gwasanaeth bob awr ar fore Sul a threnau’n cyrraedd cyn 10am, yn barhaol, am y tro cyntaf,” meddai Ms Howells.

"Mae hyn yn dangos beth allwch chi ei gyflawni gyda grym y bobl," 

O fis Mai ymlaen, bydd gan Aberdâr ddau wasanaeth ychwanegol i Gaerdydd bob bore Sul a dau yn ôl bob nos Sul.

Mae’n golygu y bydd gan bobl yn Aberdâr, Cwmbach, Fernhill, Aberpennar, Penrhiw-ceibr ac Abercynon drenau bob awr i Bontypridd ac ymlaen i Gaerdydd o 08.57 i 12:54 am y tro cyntaf.

Wrth ddod adref allan nhw deithio bob awr gyda threnau am 15:41, 16:41, 17:41, 18:41 a 19:41.

Meddai Mr Joyner: "Mae’n bleser o’r mwyaf inni gyflwyno’r gwasanaethau ychwanegol hyn i’n cwsmeriaid yng Nghwm Cynon.

"Hoffwn ddiolch i Vikki am y gwaith caled mae hi wedi’i wneud ar ran ei hetholwyr.

"Rydyn ni wir wedi gwrando ar yr adborth oddi wrth ein cwsmeriaid sy’n dangos angen gwirioneddol am y gwasanaethau hyn, a gefnogwyd gan ganlyniadau’r astudiaeth beilot."

Contact information

James Nicholas

Communications Manager

Arriva Trains Wales

james.nicholas@arrivatw.co.uk

Notes to editors

To download video click here View file

Downloads